Šī informācija ir paredzēta ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES, including NEW PEOPLES ARMY – NPA, Philippines, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (National Liberation Army), SENDERO LUMINOSO – SL (Shining Path) – personām un grupām, kas iekļautas to personu, grupu un vienību sarakstā, uz ko attiecas 2., 3. un 4. pants Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (sk. Padomes Lēmuma (KĀDP) 2019/1341 un Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2019/1337 pielikumus)2019/C 382/03