Toliau pateikta informacija yra skirta ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, FILIPINŲ KOMUNISTŲ PARTIJAI, įskaitant Filipinų NAUJĄJĄ LIAUDIES ARMIJĄ (NPA), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nacionalinė išlaisvinimo armija), SENDERO LUMINOSO (SL) (Šviečiantis kelias) – asmenims ir grupėms, įtrauktiems į asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, sąrašą (žr. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/1341 ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1337 priedus)2019/C 382/03