Писмен въпрос E-008093/11 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. По-устойчиво управление на игрищата за голф