Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2264, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä osatarjouskilpailussa