Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2264 af 15. december 2016 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den første dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080