Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2264 ze dne 15. prosince 2016 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080