Besluit van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 3/2016/SC van 2 juni 2016 tot uitbreiding van de taken van het Bureau voor het financieel mechanisme van de EER en het financieel mechanisme van Noorwegen [2017/314]