2016 m. birželio 2 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 3/2016/SC, kuriuo išplečiamos EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo biuro funkcijos [2017/314]