Odluka Stalnog odbora država EFTA-e br. 3/2016/SC od 2. lipnja 2016. o proširivanju zadaća Ureda za financijski mehanizam EGP-a i norveški financijski mehanizam [2017/314]