Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 3/2016/SC af 2. juni 2016 om udvidelse af opgaverne for kontoret for EØS' finansieringsmekanisme og den norske finansieringsmekanisme [2017/314]