Odluka (EU) 2016/1858 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. listopada 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson)