Meddelande till vissa personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs bilaga I till rådets beslut (Gusp) 2017/2074 och i bilaga IV till rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela 2020/C 325/05