Direttiva tal-Kummissjoni 2010/48/UE tal- 5 ta’ Lulju 2010 li taddatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq (Test b’relevanza għaż-ŻEE)