Komisijas Direktīva 2010/48/ES ( 2010. gada 5. jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/40/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (Dokuments attiecas uz EEZ)