Komission direktiivi 2010/48/EU, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2010 , moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)