Kirjalik küsimus E-6717/10 Seán Kelly (PPE) komisjonile. Edusammud Kanadaga sõlmitud tsiviillennunduse lepingu rakendamisel