Predmet C-173/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour administrative d'appel de Lyon – Francuska) – Maurice Leone, Blandine Leone protiv Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Socijalna politika — Članak 141. UEZ-a — Jednakost plaća između radnica i radnika — Prijevremeno umirovljenje s isplaćivanjem mirovine odmah — Dodatak pri izračunu mirovine — Prava od kojih koristi imaju uglavnom službenice — Neizravna diskriminacija — Objektivno opravdanje — Stvarna težnja ostvarenju navodnog cilja — Dosljednost u provedbi — Članak 141. stavak 4. UEZ-a — Mjere s ciljem nadomještanja nepogodnosti u profesionalnoj karijeri radnica — Neprimjenjivost)