Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6952 — Goldman Sachs/THL/CTI Foods) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst