Писмен въпрос E-010470/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Референдум относно влизане в еврозоната