Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par Komisijas darba programmu 2013. gadam (2012/2688(RSP))