Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas 2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2013 m. darbo programos (2012/2688(RSP))