Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 komission vuoden 2013 työohjelmasta (2012/2688(RSP))