KIRJALLINEN KYSYMYS P-2606/03 esittäjä(t): Armin Laschet (PPE-DE) komissiolle. Saksan liittotasavaltaa vastaan rajat ylittävän Avantis-elinkeinoalueen perusteella käynnistetyn sopimusrikkomusmenettelyn keskeyttäminen.