Förteckning över rådets utnämningar augusti–december 2019 (sociala området)2020/C 24/01