Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 73, 2 april 1981