VERORDENING (EG) Nr. 1766/95 VAN DE COMMISSIE van 21 juli 1995 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen