Σχετικά με το αρχείο web των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πίνακας περιεχομένων

 1. Γιατί αρχειοθετούμε τους ιστοτόπους;
 2. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρχείο;
 3. Τι αρχειοθετούμε;
 4. Πώς λειτουργεί;
 5. Οδηγίες για διαχειριστές ιστοτόπων
 6. Πολιτική απόσυρσης περιεχομένου
 7. Νομικές πληροφορίες
 8. Περισσότερες πληροφορίες

Οι σύνδεσμοι που παραπέμπουν στο αρχείο web της ΕΕ είναι προσωρινά ασταθείς.
Εργαζόμαστε σκληρά για την εξεύρεση λύσης και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
Αν ψάχνετε για αρχειοθετημένο περιεχόμενο, επικοινωνήστε με την ομάδα συντήρησης του ιστοτόπου της ΕΕ: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Γιατί αρχειοθετούμε τους ιστοτόπους;

Όλο και περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕ διατίθενται πλέον μόνο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το διαδικτυακό περιεχόμενο έχει συχνά σύντομη διάρκεια ζωής και οι διαδικτυακές τεχνολογίες εξελίσσονται γρήγορα. Έτσι, αυτές οι πληροφορίες κινδυνεύουν να χαθούν, π.χ. όταν οι ιστότοποι αλλάζουν σημαντικά ή τίθενται εκτός δικτύου.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ένα αρχείο web από το 2013 για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (τα θεσμικά όργανα της Ένωσης).

Το αρχείο αυτό εμφανίζει το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των ιστοτόπων όπως ήταν κάποτε. Χάρη σε αυτό, οι πληροφορίες που παρείχαν τα θεσμικά όργανα στους ιστοτόπους τους παραμένουν διαθέσιμες, ακόμα κι αν ο αρχικός ιστότοπος ή η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται πλέον μερικώς ή καθόλου.

2. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρχείο;

Το αρχείο είναι ανοικτό και διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να το συμβουλευτεί και να το χρησιμοποιήσει.

3. Τι αρχειοθετούμε;

Τους ιστοτόπους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Οι περισσότεροι από αυτούς φιλοξενούνται στον τομέα europa.eu και στους υποτομείς του, ενώ αρχειοθετούνται σε τακτική βάση.

Για τους ιστοτόπους που θα τεθούν εκτός δικτύου ή θα αλλάξουν σημαντικά, μπορούν να πραγματοποιηθούν ad hoc ανιχνεύσεις (crawls) κατόπιν αιτήματος του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου της ΕΕ. Για παράδειγμα, μπορούμε να αρχειοθετήσουμε τις ιστοσελίδες ορισμένων εκδηλώσεων.

Προς το παρόν, δεν αρχειοθετούμε τα εξής:

 • Συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους. Όταν οι αρχειοθετημένες ιστοσελίδες περιέχουν συνδέσμους προς κάποιον εξωτερικό ιστότοπο, θα μεταφέρεστε αυτόματα στον ιστότοπο που εμφανίζεται ζωντανά. Για παράδειγμα, αν σε αρχειοθετημένη έκδοση του ιστοτόπου της Ευρωπόλ βρείτε σύνδεσμο προς τον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών (https://www.un.org/), πατώντας τον, θα μεταφερθείτε στη σελίδα του ΟΗΕ που εμφανίζεται ζωντανά.
 • Δυναμικό περιεχόμενο.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι αναζητήσεις δεν θα δουλεύουν, ούτε οι σύνδεσμοι που βασίζονται σε αναζητήσεις.

4. Πώς λειτουργεί;

Οι ιστότοποι αρχειοθετούνται τέσσερις φορές τον χρόνο με τη χρήση προγράμματος ανίχνευσης (crawler). Το πρόγραμμα αυτό επισκέπτεται και διερευνά επιλεγμένους ιστοτόπους ακολουθώντας υπερσυνδέσμους, όπως δηλαδή θα έκανε και ένας χρήστης, και στη συνέχεια αντιγράφει τις σελίδες και τους φακέλους που συναντά.

Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στους αρχειοθετημένους ιστοτόπους, όπως και σε έναν ιστότοπο που εμφανίζεται ζωντανά. Ωστόσο, η αρχειοθέτηση ιστοσελίδων με τη χρήση προγράμματος ανίχνευσης έχει ορισμένους τεχνικούς περιορισμούς και, άρα, ορισμένα χαρακτηριστικά ίσως να μην λειτουργούν, όπως:

 • η ενσωματωμένη αναζήτηση του αρχικού ιστοτόπου
 • η πρόσβαση σε περιεχόμενο του οποίου η αναζήτηση απαιτεί προηγουμένως σύνδεση
 • ορισμένα στοιχεία πλοήγησης, π.χ. πτυσσόμενα μενού, επιλογή τετραγωνιδίων και ορισμένοι χάρτες·
 • η αναπαραγωγή κινουμένων σχεδίων που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του προγράμματος flash και παιχνιδιών, η ροή πολυμέσων και τα ενσωματωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • η σύνθετη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript
 • η μετά-λειτουργικότητα.

5. Οδηγίες για διαχειριστές ιστοτόπων

Προετοιμασία ιστοτόπων για αρχειοθέτηση

 1. Για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα των αρχειοθετημένων εκδόσεων του ιστοτόπου σας, λάβετε υπόψη σας αυτές τις καλές πρακτικές: δημιουργήστε ιστοτόπους που μπορούν να συντηρηθούν (παρακαλώ υποβάλετε τον φάκελο WORD, δεν έχω πρόσβαση στην κοινόχρηστη μονάδα δίσκου— Pascale). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αρχική σας σελίδα, καθώς αποτελεί το σημείο εισόδου του προγράμματος ανίχνευσης.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. οδηγό παροχής πληροφοριών.
 3. Αφαιρέστε το περιεχόμενο που δεν πρέπει να διατηρηθεί ούτε να είναι προσβάσιμο μακροπρόθεσμα, για λόγους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. πνευματική ιδιοκτησία), εμπιστευτικότητας, ιδιωτικής ζωής, προστασίας δεδομένων κλπ.
 4. Εάν το περιεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί πριν από την αρχειοθέτηση, αποκλείστε το από το πρόγραμμα ανίχνευσης μέσω του αρχείου robots.txt.

6. Πολιτική απόσυρσης περιεχομένου

Υπάρχουν νόμιμες περιστάσεις κατά τις οποίες ίσως να είναι απαραίτητο να μην εμφανίζονται στο κοινό ορισμένες σελίδες του αρχείου web.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση απόσυρσης για συγκεκριμένους λόγους. Για να ξεκινήσετε ανάλογη διαδικασία, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Η απόσυρση περιεχομένου θα εξεταστεί μόνο για κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν η σελίδα περιλαμβάνει ένα από τα παρακάτω είδη περιεχομένου:
  • προσωπικές ή ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης,
  • υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο δεν καλύπτεται από τα αναγκαία δικαιώματα,
  • συκοφαντικό ή αισχρό υλικό ή μηνύματα,
 • εάν το περιεχόμενο της σελίδας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές διοικητικές δυσχέρειες στον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου,
 • εάν η σελίδα δημοσιεύθηκε με καλή πίστη, αλλά εξαιτίας διαφορετικών συνθηκών η αφαίρεσή της θεωρείται πλέον απαραίτητη,
 • εάν η σελίδα δημοσιεύτηκε κατά λάθος και η απόσυρσή της κρίνεται αναγκαία για τη διόρθωση του λάθους αυτού.

7. Νομικές πληροφορίες

7.1. Πνευματική ιδιοκτησία

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019

Η Υπηρεσία Εκδόσεων προβαίνει σε αρχειοθέτηση web για τη διαφύλαξη των ιστοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειοθετημένου περιεχομένου των ιστοτόπων που είναι προσβάσιμοι στο αρχείο web της ΕΕ (EUWA), εμπίπτει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (ή των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ). Η ιδιοκτησία και η πνευματική ιδιοκτησία των ιστοτόπων της EUWA παραμένουν αρμοδιότητα των ιδιοκτητών των ιστοσελίδων.

Το υλικό της EUWA μπορεί να αναπαράγεται ελεύθερα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αυτή η γενική αρχή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, που ενδεχομένως καθορίζονται σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν ισχύει για φωτογραφίες, βίντεο, μουσικά κομμάτια ή άλλο υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (εκτός ΕΕ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η άδεια χρήσης του υλικού πρέπει να ζητείται απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν εγγυάται ότι όλο το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη έχει σημανθεί καταλλήλως.

Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα εξαιρούνται από την προαναφερθείσα άδεια.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα ανωτέρω πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Δήλωση περί απορρήτου

8.Μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε με την ομάδα αρχειοθέτησης web: op-web-preservation@publications.europa.eu