Σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό

Πληροφορίες για προγράμματα υποτροφιών, κινητικότητας και ανταλλαγών για διδακτικό προσωπικό και σπουδαστές κάθε επιπέδου. Παρέχεται επίσης υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία ή πανεπιστήμια για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια του ευρωπαϊκού πνεύματος.

Μπορείς επίσης να επισκεφθείς τη Γωνιά μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/learning-corner/home_el

Λεπτομέρειες εκτελεσθείσας αναζήτησης