Θέσεις εργασίας - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Who we are - EU careers

Ευκαιρίες απασχόλησης

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Η EPSO διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς για την επιλογή μόνιμου ή μη μόνιμου προσωπικού. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η ΕΕ απασχολεί επίσης συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες πρακτικής άσκησης και διατηρεί βάσεις δεδομένων με εμπειρογνώμονες ανά τομέα. Στον ιστότοπο της EPSO περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και δίνονται συμβουλές για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.