Γραπτή ερώτηση E-6459/07 υποβολή: Herbert Bösch (PSE) προς την Επιτροπή. Συμβατότητα των δημοσίων διαγωνισμών για έργα επέκτασης οικιστικών περιοχών στη Βαλένθιατης Ισπανίας με την κοινοτική νομοθεσία