Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/2004 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας