Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1848, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, varainhoitovuodelta 2018 siirrettyjen määrärahojen takaisinmaksusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti