Věc C-175/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 Stena Line Scandinavia AB proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-631/15, Stena Line Scandinavia v. Komise