2004/520/ES:Rozhodnutie Rady zo 14. júna 2004 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v Európskom partnerstve so Srbskom a Čiernou Horou vrátane Kosova v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999