2004/520/EK:Padomes lēmums (2004. gada 14. jūnijs) par principiem, prioritātēm un nosacījumiem, kas iekļauti Eiropas partnerībā ar Serbiju un Melnkalni, ietverot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244