2004/783/ES: Sklep Sveta z dne 15. novembra 2004 o imenovanju štirih italijanskih članov in treh italijanskih nadomestnih članov Odbora regij