2004/783/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 15. novembris), ar ko Reģionu komitejā ieceļ 4 komitejas locekļus no Itālijas un trīs komitejas locekļa aizstājējus no Itālijas