2004/783/EY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2004, alueiden komitean neljän italialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen italialaisen varajäsenen nimeämisestä