2004/783/EÜ: Nõukogu otsus, 15. november 2004, regioonide komitee nelja Itaalia liikme ja kolme Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta