Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1390/2014, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014 , asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eprinomektiinistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti