Neuvoston Direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996 , polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT)