Írásbeli kérdés E-011647/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. A short ügyletekkel kapcsolatos korlátozások