Γραπτή ερώτηση E-0128/05 υποβολή: Ashley Mote (NI) προς την Επιτροπή. Ταυτότητες