Γραπτή ερώτηση P-1826/04 υποβολή: Emma Bonino (ALDE) προς την Επιτροπή. Παραβίαση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών στην Καμπότζη