Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) Text cu relevanță pentru SEE