Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG