2006/736/EG: Beschikking van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende een steunmaatregel van Duitsland ten behoeve van Landesbank Berlin — Girozentrale (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3924) (Voor de EER relevante tekst)