Έλεγχος της υγείας της ΚΑΠ#Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της ΚΑΠ (2007/2195(INI))