Zadeva C-543/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. junija 2018 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 91/676/EGS – Člen 5(5) in (7) – Priloga IIA, točke od 1 do 3 in 5 – Priloga III, odstavek 1, točke od 1 do 3, in odstavek 2 – Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov – Nezadostnost obstoječih ukrepov – Dodatni ali okrepljeni ukrepi – Revizija akcijskega programa – Omejitev vnosa – Uravnoteženo gnojenje – Obdobja vnosa – Zmogljivost posod za skladiščenje živinskih gnojil – Vnos na zelo strmih površinah in v zaledenega in zasnežena tla)