Παγκόσμια συνθήκη για την απαγόρευση των όπλων ουρανίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος — προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων